DATA DOKUMENTO PAVADINIMAS
2019 02 01 ULAC INFORMACIJA DĖL POEKSPOZICINĖS TYMŲ PROFILAKTIKOS
2019 01 28 NACIONALINĖS IMUNOPROFILAKTIKOS 2019–2023 METŲ PROGRAMA
2018 09 14 ANTIMIKROBINĖMS MEDŽIAGOMS ATSPARIŲ MIKROORGANIZMŲ PLITIMO PREVENCIJOS IR KONTROLĖS 2017–2021 METŲ VEIKSMŲ PLANAS
2018 04 23 ŽIV/AIDS IR LYTIŠKAI PLINTANČIŲ INFEKCIJŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS 2018–2020 METŲ VEIKSMŲ PLANAS
2018 02 15 ŽMOGAUS IMUNODEFICITO VIRUSO LIGOS DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO, KOMPENSUOJAMO IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ, TVARKOS APRAŠAS
2017 08 18 LYTIŠKAI PLINTANČIŲ INFEKCIJŲ, ŽIV NEŠIOJIMO IR ŽIV LIGOS EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS
2017 07 27 TYRIMŲ DĖL ŽMOGAUS IMUNODEFICITO VIRUSO INFEKCIJOS TVARKOS APRAŠAS
2017 07 24 ŪMINIO ŽMOGAUS IMUNODEFICITO VIRUSO INFEKCIJOS SINDROMO GYDYMAS LAISVĖS ATĖMIMO VIETOSE
2016 12 29 HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪRA IR VALDYMAS
2015 10 08 PNEUMOKOKINĖS INFEKCIJOS RIZIKOS GRUPIŲ PATVIRTINIMAS
2015 06 22 TUBERKULIOZE SERGANČIŲ ASMENŲ PROFILAKTINIO TYRIMO DĖL ŽMOGAUS IMUNODEFICITO VIRUSO INFEKCIJOS TVARKOS APRAŠAS
2015 06 22 GRIPO IR ŪMINIŲ VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMAS PAKEITIMO
2013 06 18 TYMŲ EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS, ATVEJŲ EPIDEMIOLOGINIO TYRIMO, KONTROLĖS PRIEMONĖS BEI PREVENCIJOS REKOMENDACIJOS
2012 10 19 SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS. INFEKCIJŲ KONTROLĖS REIKALAVIMAI
2005 10 27 SEPSIO GYDYMO STACIONARINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE REIKALAVIMŲ, BAZINIŲ KAINŲ IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS
2004 11 11 INFEKCINIŲ LIGŲ GYDYTOJAS. TEISĖS, PAREIGOS, KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ
2000 01 28 KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠAI