DATA DOKUMENTO PAVADINIMAS
2023 04 28 Dėl Nacionalinių racionalaus antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo rekomendacijų tvirtinimo
2023 02 21 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-384 „Dėl Žmogaus imunodeficito viruso ligos diagnostikos ir gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023 02 08 Dėl Antimikrobinėms medžiagoms atsparių mikroorganizmų ir hospitalinių infekcijų plitimo prevencijos ir kontrolės 2023-2027 metų veiksmų plano tvirtinimo
2023 01 31 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023 01 10 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-1130 „Dėl Pneumokokinės infekcijos rizikos grupių patvirtinimo“ pakeitimo
2020 12 04 DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) NUSTATYMO TYRIMŲ IR SEROLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2020 11 05 DĖL INFEKCINIŲ LIGŲ VALDYMO IR KONTROLĖS 2020–2025 METŲ KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO
2020 03 16 DĖL VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2020 03 12

ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), AR TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ SU SERGANČIUOJU COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IZOLIAVIMO NAMUOSE AR KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE TAISYKLĖS

2019 12 10

INFEKCINIŲ LIGŲ GYDYTOJAS. TEISĖS, PAREIGOS, KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ

2019 08 22

TUBERKULIOZĖS DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO TVARKOS APRAŠAS

2019 07 29

LIETUVOS MEDICINOS NORMA MN 164:2019 „VAIKŲ INFEKCINIŲ LIGŲ GYDYTOJAS“

2019 07 19 PASIRENGIMO GRIPO PANDEMIJAI 2019–2023 METŲ PROGRAMA
2019 06 13 LĖŠŲ SKYRIMO PAVOJINGOMIS UŽKREČIAMOSIOMIS LIGOMIS SERGANTIEMS SUIMTIESIEMS IR NUTEISTIESIEMS GYDYTI TVARKOS APRAŠAS
2019 02 01 ULAC INFORMACIJA DĖL POEKSPOZICINĖS TYMŲ PROFILAKTIKOS
2019 01 28 NACIONALINĖS IMUNOPROFILAKTIKOS 2019–2023 METŲ PROGRAMA
2018 09 14 ANTIMIKROBINĖMS MEDŽIAGOMS ATSPARIŲ MIKROORGANIZMŲ PLITIMO PREVENCIJOS IR KONTROLĖS 2017–2021 METŲ VEIKSMŲ PLANAS
2018 04 23 ŽIV/AIDS IR LYTIŠKAI PLINTANČIŲ INFEKCIJŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS 2018–2020 METŲ VEIKSMŲ PLANAS
2018 02 15 ŽMOGAUS IMUNODEFICITO VIRUSO LIGOS DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO, KOMPENSUOJAMO IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ, TVARKOS APRAŠAS
2017 08 18 LYTIŠKAI PLINTANČIŲ INFEKCIJŲ, ŽIV NEŠIOJIMO IR ŽIV LIGOS EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS
2017 07 27 TYRIMŲ DĖL ŽMOGAUS IMUNODEFICITO VIRUSO INFEKCIJOS TVARKOS APRAŠAS
2017 07 24 ŪMINIO ŽMOGAUS IMUNODEFICITO VIRUSO INFEKCIJOS SINDROMO GYDYMAS LAISVĖS ATĖMIMO VIETOSE
2016 12 29 HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪRA IR VALDYMAS
2015 10 08 PNEUMOKOKINĖS INFEKCIJOS RIZIKOS GRUPIŲ PATVIRTINIMAS
2015 06 22 TUBERKULIOZE SERGANČIŲ ASMENŲ PROFILAKTINIO TYRIMO DĖL ŽMOGAUS IMUNODEFICITO VIRUSO INFEKCIJOS TVARKOS APRAŠAS
2015 06 22 GRIPO IR ŪMINIŲ VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMAS PAKEITIMO
2015 05 04 SU KLIMATO KAITA SUSIJUSIŲ LIGŲ (ALERGINIŲ IR INFEKCINIŲ) 2015–2020 METŲ PROFILAKTIKOS PROGRAMA
2013 06 18 TYMŲ EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS, ATVEJŲ EPIDEMIOLOGINIO TYRIMO, KONTROLĖS PRIEMONĖS BEI PREVENCIJOS REKOMENDACIJOS
2012 10 24 LĖTINIO VIRUSINIO HEPATITO C DIAGNOSTIKOS IR AMBULATORINIO GYDYMO KOMPENSUOJAMAISIAIS VAISTAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMAS
2012 10 19 LIETUVOS HIGIENOS NORMOS PATVIRTINIMAS: SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS. INFEKCIJŲ KONTROLĖS REIKALAVIMAI
2010 11 16 TYRIMŲ DĖL ŽMOGAUS IMUNODEFICITO VIRUSO INFEKCIJOS TVARKOS APRAŠAS
2007 03 23 VALSTYBĖS UŽSAKOMŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ NOMENKLATŪRA
2005 10 27 SEPSIO GYDYMO STACIONARINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE REIKALAVIMŲ APRAŠAS
2005 10 27 SEPSIO GYDYMO STACIONARINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE REIKALAVIMŲ, BAZINIŲ KAINŲ IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS
2005 06 02 LĖTINIO VIRUSINIO HEPATITO B IR VIRUSINĖS B KEPENŲ CIROZĖS DIAGNOSTIKOS BEI AMBULATORINIO GYDYMO, KOMPENSUOJAMO IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, METODIKA
2004 11 11 INFEKCINIŲ LIGŲ GYDYTOJAS. TEISĖS, PAREIGOS, KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ
2002 06 13 PAVOJINGŲ IR YPAČ PAVOJINGŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ, DĖL KURIŲ LIGONIAI, ASMENYS, ĮTARIAMI, KAD SERGA PAVOJINGOMIS AR YPAČ PAVOJINGOMIS UŽKREČIAMOSIOMIS LIGOMIS, ASMENYS, TURĖJĘ SĄLYTĮ, AR ŠIŲ LIGŲ SUKĖLĖJŲ NEŠIOTOJAI TURI BŪTI HOSPITALIZUOJAMI IR (AR) IZOLIUOJAMI, TIRIAMI IR (AR) GYDOMI PRIVALOMAI, SĄRAŠAS
2002 12 24 PRIVALOMOJO EPIDEMIOLOGINIO REGISTRAVIMO OBJEKTŲ REGISTRAVIMO IR INFORMACIJOS APIE JUOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS
2002 03 18 SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR JO FINANSAVIMO TVARKOS
2000 01 28 KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠAI
1996 09 25 LIETUVOS RESPUBLIKOS
ŽMONIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS
ĮSTATYMAS