Lietuvos infektologų draugija yra ne pelno siekianti visuomeninė, mokslinė organizacija, kurios misija – nuolat gerinti infekcinių ligų diagnostiką, gydymą ir jų prevenciją šalyje. Šią misiją draugija stengiasi atlikti atsakingai ir profesionaliai. Draugija skatina mokslinę veiklą bei geros medicininės praktikos taikymą, remia specialistų profesinį tobulėjimą.