Lietuvos infektologų draugija įkurta 1972 10 06. Jos pirmieji įstatai buvo patvirtinti 1975 10 02. Atgavus Lietuvai nepriklausomybę, Lietuvos Infektologų draugija nutraukė ryšius su sovietine infektologų draugija ir nustojo galioti buvę įstatai. Todėl 1995 06 09 Palangoje įvykusioje Lietuvos infektologų konferencijoje apsvarstyti ir priimti naujieji draugijos veiklos įstatai. Jų projektą ruošė doc. E. Broslavskis, doc. J. Ūsaitis, prof. A. Ambrozaitis ir prof. P. Čibiras.

Lietuvos infektologų draugija aktyviai veikia infekcinių ligų diagnozavimo ir gydymo srityje jau 50 metų. Per tą laiką susibūrė daugiau nei 120 šioje medicinos srityje dirbančių specialistų iš visos Lietuvos. Nariai kartu diskutuoja ir rengia siūlymus infekcinių ligų diagnozavimo ir gydymo sąlygoms gerinimui, semiasi profesinių žinių tarptautiniuose renginiuose, dalinasi patirtimi su kolegomis Lietuvoje organizuojamuose seminaruose bei leidžia mokslinę medžiagą.