Prašymą priimti į draugiją tikruoju nariu pildo tik anksčiau draugijos veikloje nedalyvavę asmenys. Užpildytą ir pasirašytą dokumentą prašome pateikti pildant narystės registracijos formą arba atsiųsti el. paštu info@lid.lt.

Kilus klausimams, maloniai prašome kreiptis į draugijos administratorę:

Laura Kurtinaitytė | Asociacijų partnerė
El. paštas info@lid.lt
Telefonas 8 620 27 485

PRAŠYMAS PRIIMTI Į DRAUGIJĄ