Su užuojauta pranešame, kad kolega latvis, gydytojas infektologas, Pauls Aldiņš 2020 m. gruodžio 31 d. mirė nuo COVID-19.
Pauls Aldiņš buvo labai atsidavęs, sumanus ir patyręs gydytojas, vienas geriausių infektologijos ekspertų.