Už reikšmingus infekcinių ligų srities klinikinius biomedicininius tyrimus, už pedagoginę ir administracinę veiklą, už indėlį į Lietuvos medicinos mokslą prof. A. Mickienė apdovanota Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.