Už ypatingus nuopelnus Universitetui, jo plėtrai, studijoms ir mokslui profesoriui, habilituotam mokslų daktarui Alvydui Pranui Laiškoniui birželio 20 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas nutarė suteikti profesoriaus emerito vardą.

Prof. Alvydo Prano Laiškonio mokslinio darbo sritis – infekcinių ligų etiologija, epidemiologija, klinika, diagnostika, gydymas bei profilaktika.

Prof. A. P. Laiškonis pedagoginę veiklą pradėjo 1968 m.: dėstė Mikrobiologijos katedroje, 1973 – 2012 m. –  Infekcinių ligų klinikoje, kurioje dirbo asistentu, docentu, nuo 2001 m. – profesoriumi. Profesorius skaitė paskaitas medicinos, odontologijos ir farmacijos fakultetų studentams, dirbo vesdamas praktikos darbus.  1991 – 2008 m. prof. A.P. Laiškonis buvo Infekcinių ligų klinikos vadovas.

Profesorius –  9 vadovėlių ir monografijų autorius ir bendraautorius, yra stažavęsis Latvijos, Rusijos, Belgijos, Prancūzijos, Lenkijos universitetuose, yra paskelbęs per 500 mokslo publikacijų, skaitęs pranešimų daugelyje tarptautinių mokslinių konferencijų ir simpoziumų. Prof. A. P. Laiškonis aktyviai dalyvavo kuriant, tobulinant, atnaujinant LSMU studijų dalykus ir programas. Profesoriui vadovaujant, apgintos 6 daktaro disertacijos.

Aktyvi, produktyvi, kūrybinga, visuomenės pripažinta profesinė profesoriaus veikla įvertinta valstybės ir kitais svarbiais apdovanojimais.

Prof. A.P. Laiškonis apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino karininko kryžiumi, Jotvingių kryžiaus riterių ordinu, garbės ženklu „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“, Kauno miesto 2 ir 1 laipsnio „Santakos“ Garbės ženklu, jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio gydytojo vardas.

Profesorius yra Lietuvos infektologų draugijos garbės narys.

Profesoriui A.P. Laiškoniui suteiktas profesoriaus emerito vardas