Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministras paskelbė naują įsakymą: Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-778 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 117:2004 „Infekcinių ligų gydytojas. teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo.

Įsakymas: spauskite Čia