Lietuvos infektologų draugija (LID) pradeda naują iniciatyvą – nuo 2019 metų vienam draugijos nariui kasmet bus skiriama parama dalyvauti infektologinės pakraipos konferencijoje Europoje. LID padengs registracijos mokestį, kelionės ir apgyvendinimo išlaidas. Šios iniciatyvos tikslas – skatinti LID narius būti tikrais savo srities entuziastais, aktyviai dalyvauti draugijos veikloje ir skleisti infektologijos žinias medikams ir plačiajai visuomenei.
Paraiškos priimamos iki gruodžio 15 dienos info@lid.lt. Nugalėtoją išrinks LID valdyba atvirojo balsavimo būdu per virtualųjį valdybos posėdį.

Kandidatui, norinčiam gauti paramą, keliami šie reikalavimai:

  •  pretendentas turi būti LID narys (ne mažiau kaip 3 metus);
  •  pretendentui netaikomi jokie amžiaus apribojimai;
  •  pretendentas paraiškoje turi nurodyti visas įstaigas, su kuriomis jį sieja darbiniai santykiai;
  •  pretendentas turi pateikti per pastaruosius 2 metus iki paraiškos teikimo vykdytų veiklų, susijusių su infektologija, bet neįeinančių į tiesiogines pareigines nuostatas (darbą ligoninėje, universitete, privačioje ASPĮ, darbą pagal Individualiosios veiklos sutartį, ikidiplomines ar podiplomines studijas) sąrašą ir juos patvirtinančius dokumentus. Tokia veikla laikoma: skaityti žodiniai pranešimai moksliniuose ar visuomenės švietimo renginiuose infektologine tematika; parengtos tezės ar stendiniai pranešimai; atspausdinti straipsniai infektologine tematika, įskaitant publikacijas populiariojoje spaudoje; dalyvavimas radijo, televizijos laidose, interneto portaluose; bet kokia kita veikla, kuri skleidžia infektologijos mokslo žinias, šviečia visuomenę ir didina LID veiklos žinomumą;
  • pateikti sąrašą infektologijos krypties konferencijų, kuriose dalyvavo per pastaruosius 2 metus;
  •  išvardyti, į kokias institucijas / organizacijas / asmenis ir kada buvo kreipęsis dėl paramos dalyvauti konferencijoje gavimo;
  • nurodyti, kaip planuoja pasidalyti konferencijoje įgytomis žiniomis, jeigu parama būtų paskirta;
  • nurodyti prioriteto tvarka 3 renginius, į kuriuos pageidautų vykti, jeigu parama būtų paskirta.