Lietuvos Infektologų draugijos žurnalo “Internistas” priedo “Infekcinės ligos”.  Redakcinės kolegijos posėdžio, įvykusio   2012-01-17.  protokolas Nr. 1

 

Pirmininkas: prof. habil. dr. A. Ambrozaitis

Posėdžio sekretorė: gyd.Alina Voinič

Dalyviai:  doc.R. Matulionytė, doc. L. Jančorienė, prof. K.Žagminas, dr. R.Valintelienė, gyd.A.Voinič

 

Svarstyta: Lietuvos Infektologų draugijos (LID) žurnalo “Internistas” priedo “Infekcinės ligos”  redakcinės kolegijos sąstato pakeitimo klausimas ir LID žurnalo “Internistas” priedo “Infekcinės ligos” pagrindinių rubrikų sąrašo sudarymas ir ir už jų atsakingų Redkolegijos narių paskirstymas.

 

Pasisakė:   LID valdybos pirmininkas  prof.A.Ambrozaitis, kuris paprašė Redkolegijos narių aktyviau dalyvauti ruošiant naujus žurnalo numerius. Jei Redkolegija aktyviau dirbtų, būtų galima išleisti kasmet po du naujus žurnalo numerius. Prof.A.Ambrozaitis pasiūlė naują Redkolegiją iš 7 asmenų: doc. Auksė Mickienė, prof. Alvydas Laiškonis, doc. Raimonda Matulionytė, doc. Ligita Jančorienė, gyd. Alina Voinič, prof. Kęstutis Žagminas, dr. Rolanda Valintelienė. Kalbėjo: R.Matulionytė, K.Žagminas, R.Valintėlienė, A.Voinič. Vyriausiasis redaktorius – prof.A.Ambrozaitis, redaktorė – gyd. Julija Petrina. Diskusijų metu buvo aptartos pagrindinės žurnalo rubrikos ir kas iš Redkolegijos narių galėtų būti atsakingu už konkrečios rubrikos kuravimą rengiant naujus žurnalo numerius. Remiantis posėdžio dalyvių išsakyta nuomone buvo pasiūlytas šis žurnalo rubrikų sąrašas  kartu su atsdakingų  Redkolegijos narių pavardėmis:

1. Redaktoriaus žodis – A.Ambrozaitis

2. Aktualijos ir naujienos – J.Petrina, K.Žagminas

3. Apžvalginiai straipsniai – A.Mickienė

4. Gydytojui praktikui       –  A.Laiškonis

5. Klinikiniai atvejai          – A.Voinič

6. Informacija iš konferencijų – R.Matulionytė

 

R.Valintėlienė sutiko būti atsakinga už  tinkamą antibiotikų vartojimą  ir atsparumo  antibiotikams problemą

 

Nutarta:

 

  1. Pritarti  Lietuvos Infektologų draugijos žurnalo “Internistas” priedo “Infekcinės ligos”  Redakcinės kolegijos sąstato pakeitimams
  2. Pritarti Lietuvos Infektologų draugijos žurnalo “Internistas” priedo “Infekcinės ligos” pagrindinių rubrikų sąrašui ir už jų atsakingų Redkolegijos narių paskirstymui
  3. Prašyti LID VI  suvažiavimo delegatų patvirtinti Redkolegijos posėdžio nutarimus

 

Posėdžio pirmininkas:
prof.. Arvydas Ambrozaitis

Posėdžio sekretorė:
gyd.Alina Voinič