Dėl pandemijos neįvykus 2021 m. birželio mėn. LID visuotiniam susirinkimui, LID visuotinis susirinkimas įvyks nuotoliniu būdu.

Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją šalyje, vyks tik išankstinis balsavimas.

Pagal LID įstatų 8.7. punktą: LID nariai visuotiniame susirinkime gali balsuoti iš anksto. Balsavimas vykdomas nariui pasirašant atskirą dokumentą (balsavimo biuletenį), kuriame pranešama apie nario valią “už” ar “prieš” kiekvienu darbotvarkės klausimu. Balsavimo biuletenis pasirašomas elektroniniu parašu ir pateikiamas nurodytu elektroniniu paštu arba neturint šios galimybės pasirašomas įprastu būdu ir išsiunčiamas nurodytu adresu registruotu paštu.

Šiuo metu kviečiame siūlyti kandidatus į LID valdybos poziciją.

Kandidatus į valdybą galite siūlyti iki lapkričio 28 d. 13 val.  užpildant elektroninę formą, atsiųstą LID nariams el. paštu.