Pagal LID įstatų 8.3 punktą Visuotinis susirinkimas laikomas įvykusiu ir gali priimti sprendimus, jei jame dalyvauja daugiau nei vienas ketvirtadalis tikrųjų LID narių. 

Skelbiame išankstinio LID balsavimo rezultatus:

1.LID nariai vienbalsiai patvirtino skyrių pirmininkų sąstatą, kurie tampa LID valdybos nariais.

2.Į LID valdybą papildomai išrinkti keturi nariai:

prof. Arvydas Ambrozaitis,

prof. Ligita Jančorienė,

prof. Raimonda Matulionytė,

dr. Danguolė Važnaisienė.

3.LID revizore išrinkta doc. Daiva Vėlyvytė.

2021 m. gruodžio 21 d. įvyko nuotolinis LID valdybos posėdis.
– vienbalsiai išrinkta draugijos pirmininkė dr. Danguolė Važnaisienė.
– prof. Arvydas Ambrozaitis pateikė sprendimą nebedalyvauti valdybos veikloje, pagal išankstinio balsavimo balsų skaičių į valdybą išrinkta dr. Birutė Zablockienė.

Linkime sėkmingo darbo naujai draugijos vadovybei!