NAUJIENOS

LID iniciatyva – konkursas kvalifikacijos tobulinimo stipendijai gauti

Lietuvos infektologų draugija (LID) tęsia tradiciją vienam draugijos nariui skirti paramą dalyvauti infektologinės pakraipos konferencijoje Europoje. LID padengs registracijos mokestį, kelionės ir apgyvendinimo išlaidas. Iniciatyvos tikslas – skatinti LID narius būti tikrais savo srities entuziastais, aktyviai dalyvauti draugijos veikloje ir skleisti infektologijos žinias medikams ir plačiajai visuomenei.

Paraiškos priimamos iki gruodžio 1 dienos, el. paštu sekretoriatas@lid.lt
Nugalėtoją išrinks LID valdyba atvirojo balsavimo būdu per virtualųjį valdybos posėdį.

Kandidatui, norinčiam gauti paramą, keliami šie reikalavimai:

  • Pretendentas turi būti LID narys (ne mažiau kaip 3 metus);
  • Pretendentui netaikomi jokie amžiaus apribojimai;
  • Pretendentas paraiškoje turi nurodyti visas įstaigas, su kuriomis jį sieja darbiniai santykiai;
  • Pretendentas turi pateikti per pastaruosius 2 metus iki paraiškos teikimo vykdytų veiklų, susijusių su infektologija, bet neįeinančių į tiesiogines pareigines nuostatas (darbą ligoninėje, universitete, privačioje ASPĮ, darbą pagal Individualiosios veiklos sutartį, ikidiplomines ar podiplomines studijas) sąrašą ir juos patvirtinančius dokumentus. Tokia veikla laikoma: skaityti žodiniai pranešimai moksliniuose ar visuomenės švietimo renginiuose infektologine tematika; parengtos tezės ar stendiniai pranešimai; atspausdinti straipsniai infektologine tematika, įskaitant publikacijas populiariojoje spaudoje; dalyvavimas radijo, televizijos laidose, interneto portaluose; bet kokia kita veikla, kuri skleidžia infektologijos mokslo žinias, šviečia visuomenę ir didina LID veiklos žinomumą;
  • Pateikti sąrašą infektologijos krypties konferencijų, kuriose dalyvavo per pastaruosius 2 metus;
  • Išvardyti, į kokias institucijas / organizacijas / asmenis ir kada buvo kreipęsis dėl paramos dalyvauti konferencijoje gavimo;
  • Nurodyti, kaip planuoja pasidalyti konferencijoje įgytomis žiniomis, jeigu parama būtų paskirta;
  • Nurodyti prioriteto tvarka 3 renginius, į kuriuos pageidautų vykti, jeigu parama būtų paskirta.