Lietuvos infektologų draugija skelbia konkursą LID darbo grupių iniciatyvoms ir/ar pilotiniams moksliniams tyrimams palaikyti. Konkurso laimėjimo suma – iki 500 Eur. Numatoma paremti vieną projektą.
Nugalėtoją išrinks LID valdyba atvirojo balsavimo būdu per virtualųjį valdybos posėdį.

Kviečiame LID darbo grupių atstovus pateikti projektą, kurio aprašas būtų sudarytas iki vieno A4 lapo apimties ir jame būtų šie punktai:

  • Idėjos pristatymas
  • Trumpas projekto aprašymas
  • Reikalingų išlaidų projektui įgyvendinti pagrindimas

Pirmenybė bus teikiama LID darbo grupių projektams, į kuriuos įtraukti nariai bus bent iš trijų LID kraštų.

Projektų paraiškos teikimo terminas – 2020 m. gruodžio 15 d., siųskite el. paštu info@lid.lt