Žurnalo politika

Šis leidinys yra grynosios atvirosios prieigos žurnalas. Turinys yra nemokamai pasiekiamas ir suteikiama teisė jį skaityti, išsaugoti savo kompiuteryje, kopijuoti, platinti, spausdinti, atlikti paiešką ar pateikti nuorodą į viso teksto dokumentus. Netaikomas embargo periodas. Žurnalas yra laisvai prieinamas visiems. Nėra jokių straipsnių publikavimo mokesčių (angl. article processing charge). Prieiga prie žurnale skelbtų straipsnių teikiama remiantis Kūrybinių bendrijų licencija (Creative Commons Attribution 4.0 License, CC BY 4.0).

Autorių teisės

Pateikdamas mokslinio darbo rankraštį (Lietuvos infektologų draugijos leidžiamam žurnalui) autorius patvirtina, kad yra bendraautorių įgaliotas sudaryti šiuos susitarimus ir savo bei bendraautorių vardu garantuoja ir užtikrina, kad:

  1. Jis (ji) turi pilną teisę sudaryti šį susitarimą ir suteikti jame numatytas teises. Jis (ji) yra vienintelis (-ė) straipsnio autorius (-ė) ir turi pilną teisę sudaryti šį susitarimą bei suteikti teises Baltijos idėjų grupė ir partneriai leidyklai, nepažeisdamas (-a) jokių kitų įsipareigojimų.
  2. Straipsnis yra originalus, nepažeidžia jokių autorių ar jokių kitų trečiųjų šalių teisių.
  3. Straipsnyje nėra jokios neteisėtos informacijos, dezinformacijos ar duomenų, kuriuos paskelbus, būtų pažeista sutartis, konfidencialumo ar slaptumo įsipareigojimas.
  4. Autoriai sutinka su „Creative Commons“ priskyrimo licencijos 4.0 sutarties sąlygomis, kuriomis vadovaujantis žurnale spausdinamas straipsnis yra licencijuojamas, ir suteikia Baltijos idėjų grupė ir partneriai leidyklai leidimą spausdinti iki šiol nepublikuotą originalų rankraštį ir jo neatsiejamą dalį sudarančią santrauką, visą susijusią papildomą medžiagą ir vėlesnius klaidų taisymus, jei tokie būtų reikalingi, žurnale, vadovaujantis „Creative Commons“ priskyrimo licencija (CC-BY-4.0). Autorius išlaiko visas turtines autorių/gretutines teises.
  5. Platinant straipsnį turi būti nuoroda į jo autorių (-ius) ir išspausdinto straipsnio pavadinimą, žurnalą.
  6. Visi gali laisvai bet kokiais tikslais, įskaitant ir komercinius, dalintis (bet kokiose laikmenose ir bet kokiu formatu kopijuoti ir toliau platinti straipsnyje pateiktą medžiagą) ir adaptuoti (pergrupuoti, transformuoti ir remtis straipsnyje pateikta medžiaga).

Recenzavimas

Moksliniai darbai recenzuojami dvigubai aklu būdu redakcinės kolegijos ir kitų atitinkamos srities specialistų.

Straipsniai publikuojami nemokamai.

Leidėjas: Lietuvos infektologų draugija
Redaktorė: Dr. Danguolė Važnaisienė
Redakcinė kolegija: Prof. Auksė Mickienė
Prof. Raimonda Matulionytė
Dr. Rolanda Valintėlienė
Prof. Arvydas Ambrozaitis
Prof. Ligita Jančorienė
Prof. Alvydas Pranas Laiškonis
Prof. Kęstutis Žagminas
Dr. Juozas Belickas (ortopedija-traumatologija ir infekcijos)
Prof. Vytautas Kuzminskis (nefrologija ir infekcijos)
Doc. Rita Šulcaitė (endokrinologija ir infekcijos)
Prof. Limas Kupčinskas (gastroenterologija ir infekcijos)
Prof. Saulius Čaplinskas (epidemiologija)
Dr. Milda Rudžianskienė (hematologija ir infekcijos)
Prof. Meilė Minkauskienė (akušerija-ginekologija ir infekcijos)
Doc. Ieva Tolmane (Latvija)
Prof. Kęstutis Malakauskas
Doc. Regina Jonkaitienė
Dr. Loreta Pilipaitytė

Leidėjas: Lietuvos infektologų draugija
Redaktorė: Dr. Danguolė Važnaisienė
Redakcinė kolegija: Prof. Auksė Mickienė
Prof. Raimonda Matulionytė
Dr. Rolanda Valintėlienė
Prof. Arvydas Ambrozaitis
Prof. Ligita Jančorienė
Prof. Alvydas Pranas Laiškonis
Prof. Kęstutis Žagminas
Dr. Juozas Belickas (ortopedija-traumatologija ir infekcijos)
Prof. Vytautas Kuzminskis (nefrologija ir infekcijos)
Doc. Rita Šulcaitė (endokrinologija ir infekcijos)
Prof. Limas Kupčinskas (gastroenterologija ir infekcijos)
Prof. Saulius Čaplinskas (epidemiologija)
Dr. Milda Rudžianskienė (hematologija ir infekcijos)
Prof. Meilė Minkauskienė (akušerija-ginekologija ir infekcijos)
Doc. Ieva Tolmane (Latvija)

Leidėjas: Lietuvos infektologų draugija
Vyr. redaktorius: prof. Arvydas Ambrozaitis
Redaktorė: dr. Danguolė Važnaisienė
Redakcinė kolegija:
prof. Auksė Mickienė
prof. Kęstutis Žagminas
prof. Raimonda Matulionytė
prof. Ligita Jančorienė
prof. Alvydas Pranas Laiškonis
dr. Rolanda Valintėlienė

Leidėjas: Lietuvos infektologų draugija
Vyr. redaktorius: prof. Arvydas Ambrozaitis
Redaktorė: gyd. Elžbieta Matulytė
Redakcinė kolegija:
prof. Auksė Mickienė
prof. Kęstutis Žagminas
prof. Raimonda Matulionytė
prof. Ligita Jančorienė
dr. Rolanda Valintėlienė

Leidėjas: Lietuvos infektologų draugija
Vyr. redaktorius: prof. Arvydas Ambrozaitis
Redakcinė kolegija: prof. Auksė Mickienė
prof. Alvydas Laiškonis
prof. Kęstutis Žagminas
doc. Raimonda Matulionytė
doc. Ligita Jančorienė
dr. Rolanda Valintėlienė
Gyd. Alina Voinič

Leidėjas: Lietuvos infektologų draugija
Vyr. redaktorius: Prof. Arvydas Ambrozaitis
Redakcinė kolegija:
Prof. Alvydas Laiškonis
Prog. Kęstutis Žagminas
Prof. Auksė Mickienė
Doc. Raimonda Matulionytė
Doc. Ligita Jančorienė
Dr. Rolanda Valintėlienė
Gyd. Alina Voinič

Leidėjas: Lietuvos infektologų draugija
Vyr. redaktorius: Prof. Arvydas Ambrozaitis
Redakcinė kolegija:
Prof. Alvydas Laiškonis
Prof. Kęstutis Žagminas
Prof. Auksė Mickienė
Doc. Raimonda Matulionytė
Doc. Ligita Jančorienė
Dr. Rolanda Valintėlienė
Gyd. Alina Voinič

Leidėjas: Lietuvos infektologų draugija
Vyr. redaktorius: Prof. habil. dr. Alvydas laiškonis
Redakcinė kolegija: Dc. Kęstutis Žagminas
Doc. Ligita Balčiūnienė
Dr. Rolanda Valintėlienė
Evelina Pukenytė
Vida Gulbinienė
Alina Voinič
Aidas Kaušas
Rasa Girdžiūnienė
Eugenijus Preidis