Daugiau info čia

Preliminari programa čia

Norinčius dalyvauti kursuose LID narius kviečiame kreiptis sekretoriatas@lid.lt