Suvažiavimas vyks 2019 m. balandžio 25 d.,Karaimų g. 53, Trakuose, Apvalaus stalo klube.

Suvažiavime dalyvauja 5 (penki) LID kraštų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio) delegatai

Eilinio LID suvažiavimo darbotvarkė