LID eilinis suvažiavimas, turėjęs įvykti 2020 m. balandžio 30 d., atidedamas neribotam laikui dėl epidemiologinės situacijos šalyje.

Suvažiavime dalyvauja 5 (penki) LID kraštų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio) delegatai.