Eilinis LID suvažiavimas vyks 2020 m. rugpjūčio 27 d., Karaimų g. 53, Trakuose, Apvalaus stalo klube.

Suvažiavime dalyvauja 5 (penki) LID kraštų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio) delegatai.

Eilinio LID suvažiavimo darbotvarkė, spauskite ČIA