Mokymų tikslinė grupė: infekcijų kontrolės gydytojai, infekcijų kontrolės specialistai, infekcijų kontrolės gydytojų ir specialistų padėjėjai, už hospitalinių infekcijų valdymą asmens sveikatos priežiūros įstaigose atsakingi asmenys, ASPĮ skyrių vadovai, medicinos gydytojai (visos specializacijos), ASPĮ ir skyriaus vyriausieji slaugos administratoriai – slaugytojai (visos specializacijos) ir akušeriai.

Kvalifikacijos suteikimas: patvirtinta LR Sveikatos apsaugos ministerijos.

Programos tikslas yra sustiprinti gebėjimus nustatyti hospitalines infekcijas, organizuoti jų stebėseną, prevenciją ir valdymą sveikatos priežiūros įstaigose ar atskiruose jų padaliniuose, suteikiant kompleksinių žinių apie hospitalinių infekcijų epidemiologiją, esminius prevencijos principus, kritinius valdymo momentus, dauginio atsparumo bakterijas, atsiradimo priežastis, jų nustatymo metodus.

Mokymų trukmė: 40 val.

Mokymų datos: birželio 22-23, birželio 29-30, liepos 1 d. (5 mokymų dienos).
Mokymų laikas: nuo 09:00 val.

Mokymų lektorės: Dr. Rolanda Valintėlienė, Dr. Greta Vizujė, prof. Ligita Jančorienė.