Eilinis LID suvažiavimas vyks 2024 m. balandžio 16 d., Karaimų g. 53, Trakuose, Apvalaus stalo klube.

Pagal LID įstatų 9.3 punktą Suvažiavime dalyvauja LID pirmininkas, revizorius ir LID skyrių pirmininkai. Suvažiavime sprendžiamojo balso teisę turi tik LID skyrių pirmininkai. Kiekvienas skyriaus pirmininkas turi tiek balsų, kiek atitinkamame skyriuje yra tikrųjų LID narių. Suvažiavime svečio teisėmis turi teisę dalyvauti LID valdybos nariai, o taip pat bet kuris LID narys, apie tai iš anksto informavęs savo skyriaus pirmininką.

LID_Suvaziavimo-darbotvarke_2024-04-16