Eilinis LID suvažiavimas vyks 2021 m. rugsėjo 16 d., Bistrampolio g. 1, Kučių k., Panevėžio raj., Bistrampolio dvaro bibliotekos salėje.

Suvažiavime dalyvauja 5 (penki) LID kraštų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio) delegatai.

Eilinio LID suvažiavimo darbotvarkė čia