Daugiau informacijos čia

LID yra koorganizatoriai sesijos Viral hepatitis elimination: implications of the new roadmap

Abstraktai priimami iki lapkričio 30 d. Dviems LID nariams su priimtais abstraktais dalinai kompensuojamos kelionės išlaidos. Kreiptis sekretoriatas@lid.lt