Balandžio 20 d. 13 val. įvyks nuotolinis seminaras „Antimikrobinio atsparumo valdymas apskrityse”, skirtas apskričių antimikrobinio atsparumo valdymo (AMR) grupių atstovams.

Seminare bus aptarta AMR grupių veikla, pristatytas sveikatos priežiūros specialistų žinių apie antibiotikus tyrimas, pasidalyta patirtimi, gerąja praktika ir numatyti ateities darbai.

Renginio programa https://hi.lt/uploads/pdf/renginiai/2021/Programa_AMR_grup._seminaras_2021-04-20.pdf.

Seminaras vyks per „Microsoft Teams” platformą. Prašome registruotis į jį Higienos instituto interneto svetainėje adresu http://registracija.hi.lt/ iki balandžio 16 d.

Dvi dienas prieš renginį nurodytu el. pašto adresu bus išsiųsta prisijungimo nuoroda.