Lietuvos infektologų draugija (LID) pradeda naują iniciatyvą – nuo 2019 m. vienam draugijos nariui kasmet bus skiriama parama dalyvauti infektologinės pakraipos konferencijoje Europoje, LID lėšomis padengiant registracijos mokestį, kelionės ir apgyvendinimo išlaidas.
Šios iniciatyvos tikslas – skatinti LID narius būti tikrais savo srities entuziastais, aktyviai dalyvauti draugijos veikloje ir skleisti infektologijos žinias medicininėje ir plačiojoje visuomenėje.
Informacija apie galimybę teikti paraiškas paramai gauti bus patalpinta LID svetainėje iki spalio 15 d. Paraiškos bus priimamos iki gruodžio 15 d. info@lid.lt. Nugalėtoją išrinks LID valdyba atviro balsavimo būdu, virtualaus valdybos posėdžio metu. Gruodžio 23 d. paramą laimėjęs LID narys bus paskelbtas LID svetainėje.
Kandidatui paramai gauti keliami reikalavimai-kriterijai:
1. Pretendentas turi būti LID narys (ne mažiau kaip 3 metus).
2. Pretendentui netaikomi jokie amžiaus apribojimai.
3. Pretendentas paraiškoje turi nurodyti visas įstaigas, su kuriomis turi darbinius santykius.
4. Pretendentas turi pateikti per paskutinius 2 metus iki paraiškos teikimo vykdytų veiklų, susijusių su infektologija, bet neįeinančių į tiesiogines pareigines nuostatas (darbą ligoninėje, universitete, privačioje ASPĮ, darbą pagal Individualios veiklos sutartį, ikidiplomines ar podiplomines studijas) sąrašą su patvirtinančiais dokumentais. Tokia veikla laikoma:
• Skaityti žodiniai pranešimai moksliniuose ar visuomenės švietimo renginiuose infektologine tematika,
• Parengtos tezės ar stendiniai pranešimai,
• Atspausdinti straipsniai infektologine tematika, įskaitant publikacijas populiarioje spaudoje,
• Dalyvavimas radijo, televizijos laidose, internetiniuose portaluose,
• Bet kokia kita veikla, kuri skleidžia infektologijos mokslo žinias, šviečiant visuomenę ir didina LID veiklos žinomumą.
5. Pateikti sąrašą infektologijos krypties konferencijų, kuriose dalyvavo per paskutinius 2 metus.
6. Išvardinti į kokias institucijas/organizacijas/asmenis ir kada buvo kreipęsis dėl paramos dalyvavimui konferencijoje gavimo.
7. Nurodyti, kaip planuoja pasidalinti konferencijoje įgytomis žiniomis, jeigu parama būtų paskirta.
8. Nurodyti prioriteto tvarka 3 renginius, į kuriuos pageidautų vykti, jeigu parama būtų paskirta.