Santrauka

Tymų protrūkio epidemiologinė diagnostika atlik- ta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016-10-07 įsakymo Nr. V-1159 Dėl užkrečiamosios ligos židinio ir protrūkio epidemiologinės diagnosti- kos ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002-12-24 įsakymo Nr. 673 Dėl privalomojo epidemiologinio regis- travimo objektų registravimo ir informacijos apie juos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos Respubli- kos sveikatos apsaugos ministro 2009-03-31 įsakymo Nr. V-241 Dėl tymų, raudonukės ir įgimto raudonukės sindro- mo epidemiologinės priežiūros ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002-09-23 įsakymo Nr. 468 Dėl imunoprofilakti- kos organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo nustatyta tvarka.

 

Kūrybinių bendrijų licencijos
Priskyrimas: Kūrybinių bendrijų licencijos (CC BY 4.0).

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.