Santrauka

Pastaraisiais metais įrodymai ir klinikinė logika spren- džiant, kokį nukleozidinių ar nukleotidinių atvirkštinės transkriptazės inhibitorių (NATI) pagrindą pasirinkti suda- rant antiretrovirusinės terapijos (ART) derinį negydytam žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) liga sergančiam pa- cientui, mažai keitėsi.

Tenofoviro dizoproksilio fumarato ir emtricitabino (TDF/FTC) derinys yra vienas dažniausiai ŽIV gydyti re- komenduojamų pirmaeilių NATI derinių, sudarančių ART pagrindą [1–4]. 2018 metų pavasarį šis sudėtinis vaistas įtrauktas į Lietuvos kompensuojamųjų vaistinių prepara- tų sąrašą. Kaip ir visose tarptautinėse ŽIV gydymo reko- mendacijose, Lietuvos ŽIV ligos diagnostikos ir gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, tvarkos apraše sudarant ART derinį gydymo negavusiam pacientui TDF/FTC rekomenduojamas kaip pirmaeilis NATI derinys, skiriamas kartu su integrazės inhibitorių (II) grupės vaistu ar ritonaviru ar kobicistatu sustiprintu proteazių inhibitorių (PI) grupės vaistu [5].

Lietuvoje kompensuojamųjų NATI derinių savybės pateiktos 1 lentelėje. TDF/FTC derinys taip pat įeina į Lietuvoje nekompensuojamų, kartą per parą vartojamų sudėtinių vaistų sudėtį kartu su efavirenzu (Atripla®), ko- bicistatu sustiprintu elvitegraviru (Stribild®) bei rilpiviri- nu (Complera®).

 

Kūrybinių bendrijų licencijos
Priskyrimas: Kūrybinių bendrijų licencijos (CC BY 4.0).

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.