Konfidenciali nemokama psichologinė pagalba

INFORMACIJA MEDIKAMS

Mieli medikai,

kasdien rūpinamės kitais, tačiau dažnai pamirštame pasirūpinti savimi. Kasdien susiduriame su skausmu, tačiau slepiame jį nuo kitų ir savęs. Jaunųjų gydytojų asociacija jau ketvirtus metus vykdo iniciatyvą #MEDoMedikams. Mūsų vizija – visiems asmens sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos mokslų studentams prieinamos nemokamos, konfidencialios ir operatyvios emocinės ir psichologinės pagalbos tinklas.

Jums padėti pasiruošę patyrę psichologai ir psichoterapeutai – tereikia užpildyti registracijos anketą, kurią rasite puslapio www.medo.lt skiltyje Psichologinė pagalba medikams. Jūsų patogumui, pirmąją konsultaciją su specialistu suderinsime mes. Susidūrus su registracijos anketos gedimais, rašykite mums adresu palaikymoiniciatyva@gmail.com.

Nerimaujate, kad kreipiantis pagalbos neteksite licencijos?
Primename, kad kreipdamiesi pagalbos į psichikos sveikatos specialistus, galite būti ramūs, kad išliks Jūsų turimos licencijos. Tarp ligų, trukdančių verstis bendrąja slaugos, akušerijos, medicinos, odontologijos ir burnos priežiūros praktika, nebėra psichikos sveikatos sutrikimų.

Nepamirškime pasirūpinti savimi bei savo kolegomis – tik taip galėsime būti geriausiais specialistais savo pacientams!

Ši iniciatyva finansuojama LR Sveikatos apsaugos ministerijos ir koordinuojama Higienos instituto Kompetencijų centro.

Pagarbiai,

Jaunųjų gydytojų asociacija

KVIEČIAME TEIKTI TEZES | INFEKTOLOGIJA 2024 | KLAIPĖDA

Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Infektologija 2024″ vyks 2024 m. birželio 7 d. Klaipėdoje.

KVIEČIAME TEIKTI TEZES. Tezės priimamos iki kovo 1 d.

Reikalavimai aprašyti stendinio pranešimo tezės teikimo formoje, kurią prašome naudoti. Atsiųstos tezės bus peržiūrėtos konferencijos mokslinio komiteto bei atrinktos stendinių pranešimų sesijai. Atrinktų tezių autoriams bus išsiųstas patvirtinimas ir stendinio pranešimo pateikimo instrukcija el. paštu. Atsiųstų tezių tekstai nebus redaguojami, todėl prašome atkreipti ypatingą dėmesį į taisyklingą rašybą.

Tezių elektroninį dokumentą, įvairių infekcijų tematika, lietuvių arba anglų kalba, docx formatu („Word”) siųskite el. pašto adresu sekretoriatas@lid.lt. Pirmiesiems stendinių pranešimų autoriams numatoma nemokama registracija į konferenciją.

LID DARBO GRUPIŲ INICIATYVŲ KONKURSAS

LIETUVOS INFEKTOLOGŲ DRAUGIJA SKELBIA KONKURSĄ LID DARBO GRUPIŲ INICIATYVOMS IR/AR PILOTINIAMS MOKSLINIAMS TYRIMAMS PALAIKYTI. KONKURSO LAIMĖJIMO SUMA – IKI 500 EUR. NUMATOMA PAREMTI VIENĄ PROJEKTĄ.

Nugalėtoją išrinks LID valdyba atvirojo balsavimo būdu per virtualųjį valdybos posėdį.

Kviečiame LID darbo grupių atstovus pateikti projektą, kurio aprašas būtų sudarytas iki vieno A4 lapo apimties ir jame būtų šie punktai:

 • Idėjos pristatymas
 • Trumpas projekto aprašymas
 • Reikalingų išlaidų projektui įgyvendinti pagrindimas

Pirmenybė bus teikiama LID darbo grupių projektams, į kuriuos įtraukti nariai bus bent iš trijų LID skyrių.

Projektų paraiškos teikimo terminas – š. m. gruodžio 1 d., siųskite el. paštu sekretoriatas@lid.lt

LID INICIATYVA – KONKURSAS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO STIPENDIJAI GAUTI

Lietuvos infektologų draugija (LID) tęsia tradiciją vienam draugijos nariui skirti paramą dalyvauti infektologinės pakraipos konferencijoje Europoje. LID padengs registracijos mokestį, kelionės ir apgyvendinimo išlaidas. Iniciatyvos tikslas – skatinti LID narius būti tikrais savo srities entuziastais, aktyviai dalyvauti draugijos veikloje ir skleisti infektologijos žinias medikams ir plačiajai visuomenei.

Paraiškos priimamos iki gruodžio 1 dienos, el. paštu sekretoriatas@lid.lt
Nugalėtoją išrinks LID valdyba atvirojo balsavimo būdu per virtualųjį valdybos posėdį.

Kandidatui, norinčiam gauti paramą, keliami šie reikalavimai:

 • Pretendentas turi būti LID narys (ne mažiau kaip 3 metus);
 • Pretendentui netaikomi jokie amžiaus apribojimai;
 • Pretendentas paraiškoje turi nurodyti visas įstaigas, su kuriomis jį sieja darbiniai santykiai;
 • Pretendentas turi pateikti per pastaruosius 2 metus iki paraiškos teikimo vykdytų veiklų, susijusių su infektologija, bet neįeinančių į tiesiogines pareigines nuostatas (darbą ligoninėje, universitete, privačioje ASPĮ, darbą pagal Individualiosios veiklos sutartį, ikidiplomines ar podiplomines studijas) sąrašą ir juos patvirtinančius dokumentus. Tokia veikla laikoma: skaityti žodiniai pranešimai moksliniuose ar visuomenės švietimo renginiuose infektologine tematika; parengtos tezės ar stendiniai pranešimai; atspausdinti straipsniai infektologine tematika, įskaitant publikacijas populiariojoje spaudoje; dalyvavimas radijo, televizijos laidose, interneto portaluose; bet kokia kita veikla, kuri skleidžia infektologijos mokslo žinias, šviečia visuomenę ir didina LID veiklos žinomumą;
 • Pateikti sąrašą infektologijos krypties konferencijų, kuriose dalyvavo per pastaruosius 2 metus;
 • Išvardyti, į kokias institucijas / organizacijas / asmenis ir kada buvo kreipęsis dėl paramos dalyvauti konferencijoje gavimo;
 • Nurodyti, kaip planuoja pasidalyti konferencijoje įgytomis žiniomis, jeigu parama būtų paskirta;
 • Nurodyti prioriteto tvarka 3 renginius, į kuriuos pageidautų vykti, jeigu parama būtų paskirta.